15.3.2022

Prudký nárůst cen hutních materiálů

Prudký nárůst cen hutních materiálů

Vzhledem k situaci na trhu se naše firma Trade Lukáš s.r.o. rozhodla vydat prohlášení, týkající se nejprudšího nárůstu cen železa, oceli a hutních materiálů od založení firmy v roce 1999.

Český i světový průmysl zažívají už třetím rokem extrémní situaci. Na začátku byl výpadek a omezení výroby v roce 2020 vlivem pandemie, který vyústil v roce 2021 ve zvýšení poptávky a nárůst ceny oceli a železa na 190% průměrné hodnoty z roku 2020! Cenový strop na trhu hutních materiálů jsme tehdy mohli zaznamenat v červenci/srpnu 2021. Na grafu „průmyslové produkce" je vidět co musel průmysl roku 2021 dohnat. Výpadek koreluje s nárůstem produkce v roce 2021.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/

 

V posledním kvartálu 2021 se ceny snížily zhruba na 170% průměrné hodnoty z roku 2020 a situace vypadala poměrně stabilně. Do ceny se sice už v té době promítal nárůst cen energií a inflace, ale ceny byly stabilní a zvyšovaly se pomalu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se náhle mělo něco změnit.

Nový a rychlý nárůst cen se na trhu začal projevovat v druhé polovině února, cenu akceleruje panika a ruská invaze na Ukrajinu. Zvýšila se prudce poptávka, na kterou hutě a výroby okamžitě reagují. Dále se blíží možný výpadek vstupních surovin, které jsou z Ukrajiny a Ruska a k tomu další zvyšování cen energií. Vývoj průměrné ceny železa a oceli ukazuje graf níže.

 

Graf ukazuje, že aktuálně je cena na úrovni 278% oproti průměru ceny za rok 2020, akorát se tak stalo v daleko kratším horizontu. Některé odhady pracují s navýšením až na 400% oproti roku 2020. Z toho důvodu některé firmy pozastavily dokonce prodej. Situaci na trhu budeme nadále sledovat.